Information om Cookies på denna webbplats

På denna webbplats används cookies av strikt tekniska skäl och i en mycket begränsad om-fattning. Cookiefunktionen används bland annat för att beräkna och rapportera antalet besökare och trafiken på webbplatsen. Ingen personlig information om besökaren sparas via cookies. Informationen som samlas in är anonym och innehåller varken namn, mailadress eller några andra personliga uppgifter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Utdrag ur 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation:
Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Mer information om lagen kan fås på Post & Telestyrelsens hemsida www.pts.se

Hur förhindrar jag cookies?

Du kan välja bort att använda cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare. I Microsoft Internet Explorer gör du detta genom att välja alternativen Verktyg - Internetalternativ - Sekretess och därefter välja en högre sekretessnivå. Om du stänger av funktionen helt kan detta ge problem med vissa funktioner på webbplatsen. 

©Copyright 2010 Gastrosof
Denna sida uppdaterades 2010-04-12